Fler hus, fler mötesplatser – och lättare att röra sig

0
186

Nordöstra delen av Lund är som ett
koncentrat av utbildning och framtid.
Här ligger universiteten, Skånes
universitetssjukhus, Ideon, Medicon
Village och MAX IV. Här kommer
också ESS att ligga och nya stadsdelen
Brunnshög.
– Hela området utvecklas intensivt
och målet är en levande stadsdel,
säger Daniel Wasden, planarkitekt på
stadsbyggnadskontoret i Lund.

Konceptet är förtätning på befintliga
parkeringsytor; att bygga
nya hus med tydlig karaktär som
tillsammans med befintlig bebyggelse
skapar en ny struktur. Fasader med butiker
och matställen vänds utåt mot de
omgivande gatorna och bidrar därmed
till ett rikare gatuliv. Stora gaturum förvandlas
till stadsgator som tillåter rörelser
för alla men på de gående och cyklandes
villkor med logiska och lättåtkomliga
cykelstråk.
Den nya spårvägen kommer att passera
här var femte minut och de nio hållplatserna
blir viktiga knutpunkter som
också skapar levande stadsmiljöer längs
stråket. Kontor, undervisnings- och
forskarlokaler blandas med bostäder, caféer,
restauranger och affärer.
– Det kan låta paradoxalt, men samtidigt
som vi förtätar området med fler
byggnader försöker vi också åstadkomma
en större öppenhet i området framför
allt genom att bygga bort baksidor,
koppla samman och skapa mellanrum
och platser som är attraktiva, säger
Daniel Wasden.