Forska och nyföretaga inom livsbetingelser

0
294

Acturum, en av grundarna till Södertälje
Science Park, tar nya steg för att utveckla
samverkansmiljön för forskning,
innovation
och utbildning. En del av
parken utgörs av Acturum Biovation
som nu öppnar upp för fler hyresgäster
inom livsvetenskaperna.

Hos Acturum samlas forskande
verksamheter från hela Sverige
inom livsvetenskaperna. Det har
på kort tid blivit ett nav sedan starten 2013.
– Nu går vi vidare och vill bli känt för
att attrahera alla som vill arbeta och forska
om och inom livsbetingelser. I parken
finns laboratorier och utrustning i världsklass,
säger Stephan Tolstoy, ordförande i
Acturum.
Kunskapen från att arbeta med
Wallenbergstiftelserna gör det naturligt
för Stephan Tolstoy att se livsvetenskaperna
och hållbar livsmedelsframställning
som centrala och framtida stora kunskapsområden.
Även erfarenheten från
revisions- och konsultföretaget PwC, där
Stephan Tolstoy var rådgivande i att starta
nya bolag, börsnoterade företag och
främjade entreprenörskap, är nyttig i arbetet
för Acturum.

De verksamheter som etablerar sig i
Södertälje med Acturum som hyresvärd
blir del av ett större nätverk. Där finns det
möjligheter till fruktbara samarbeten genom
att ta del av andra forskares och entreprenörers
kompetens. Idag finns redan
41 företag etablerade, däribland det ledande
forskningscentret Swetox, där elva
universitet samverkar inom toxikologisk
forskning. Andra hyresgäster är till exempel
Nanologica, ett företag som arbetar
med nanomaterial för att lösa problem
inom livsvetenskaperna.
– De verksamheter som etablerat sig
här har gjort det för att de uppskattar vår
höga tekniska och laboratoriemässiga
standard. Sedan drar ju Södertälje i
sig som lokaliseringsort. Kommunen
har nära till allt – här finns natur,
industri, kultur och storstad med
goda kommunikationer inom nära
räckhåll, säger Anders Andersson,
chef för Acturum Biovation.
Som tidigare forskare inom
AstraZeneca
och boende
söder om Södertälje,
i
Åkers Styckebruk, vet
Anders Andersson att
Södertälje är en industrimagnet
av världsklass.
Det är den
kommun i Stockholms
län som har
mest industriverksamhet
– 33 procent av dem som
arbetar i Södertälje återfinns inom
tillverkningsindustrin med
Scania och AstraZeneca i
spetsen. Båda med de modernaste
fabriker där man
lär av varandra trots de
mycket olika inriktningarna,
lastbilar och
läkemedel. Södertälje
står för cirka 10
procent av Sveriges
hela industriproduktion.

Acturum skapades
som ett offensivt
svar på nedläggningen
av AstraZenecas
forskningsverksamhet
2012
av fastighetsbolaget
Peab och
Wallenbergstiftelserna.
En kris
vändes till en unik möjlighet att skapa en
arena för framtidens industri i de tomma
lokaler som AstraZeneca lämnade efter
sig. Sedan starten har området utvecklats
till en öppen och neutral arena för att
driva samverkans- och utvecklingsprojekt
mellan samhälle, akademi och näringsliv.
Här finns, förutom livsvetenskaperna,
goda förutsättningar att skapa
framtidsinriktade hållbara produktionsoch
processflödessystem
för smart industri,
eller som de säger i Tyskland
”Industrie 4.0”.
Sedan 1986 är Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, etablerat i Södertälje
och det började med högskoleingenjörsutbildning.
Nu trettio år senare är KTH i
full färd med att kraftigt expandera verksamheten
och den första professorn är på
väg till Södertälje. Acturum bygger nya
lokaler för KTH på den plats där entrén
till AstraZeneca tidigare låg. Där kommer
KTH i början av nästa år att inviga ett
nytt campus med inriktning på ”Den hållbara
fabriken”. Idag finns cirka 600 studenter
på KTH Södertälje och när alla
utbildningarna är i full gång kommer cirka
1200 studenter att vara på plats.
– Det är spännande att se så många
olika professioner samlas i Södertälje
och lösa problem som gör framtiden tryggare
och mer fullödig, säger Stephan
Tolstoy.