Gävle Strand – blandat boende med fantastiskt havsläge

0
715

Gävle StrandMed närhet till centrum och
med havet som utsikt är Gävle
Strand en av de absolut mest
eftertraktade platserna att bo
på i Gävle. Ett fullt utbyggt
Gävle Strand kommer att ha
plats för cirka 1 200 bostäder.

Spadtaget till de första bostäderna på
Gävle Strand togs för sex år sedan
och inflyttningen i lägenheter och radhus
började hösten 2007. Då var Fullriggaren
med sina 13 våningar Gävles högsta hus
och nya landmärke.
Den andra delen, etapp 2, började byggas
sommaren 2008 och Gävle Strand
växte nu bort mot Nyhamn. Här har bland
annat Skanska byggt 24 bostadsrätter i
två hus med fasader i mörkgrå puts och
vita detaljer i oregelbundet mönster. Alla
lägenheter har två inglasade balkonger.

I mitten av april i år satte HSB spaden i
marken för bostadsrättsföreningen Strandkanalen
med 90 lägenheter fördelade på
tre hus: Kanalhuset, Stuvarehuset och
Sockertoppshuset. Kanalhuset kommer att
ligga mot vattnet och mellan husen planeras
en park. Husen byggs i enlighet med
miljöbyggnadsklass Silver som borgar för
låg energiförbrukning, godkända byggmaterial
och bra boendemiljö, förklarar HSB.
Försäljningen av lägenheterna pågår fortfarande
och preliminär inflyttning är våren/
försommaren 2018.
Just nu pågår också Gavlegårdarnas
nybyggnation av flerbostadshus i fyra
respektive fem våningar. Totalt kommer
68 lägenheter, tre lokaler och sex lägenheter
med personal- och gemensamhetsutrymmen
att stå färdiga i slutet av 2017.
På husens tak kommer det att placeras ut
solceller för att komplettera övrig el.

Under en femårsperiod med start i år
kommer Gavlegårdarna att bygga 750
nya lägenheter och intresseanmälningar
kommer att tas emot under hösten 2017.
Sista området i etapp 2 ligger längst ut
mot den inre hamnbassängen Nyhamn, i
anslutning till den nya Alderholmskanalens
utlopp.
Den sista delen i utbyggnaden av Gävle
Strand, etapp 3, ska byggas ända ut på
Hucken. Programmet för etapp 3 är nu
klart och här är det tänkt att bli 600 nya
lägenheter. Byggstart är beräknad till
2019 och åren därpå ska det vara inflyttningsklart.
– Gävle Strand ska vara en modern och
hållbar stadsdel, säger Josef Wårdsäter,
planarkitekt på Samhällsbyggnad Gävle.
– Vi har en tydlig målprofil här. Människor
ska kunna röra sig fritt. Gående och
cyklister ska ha företräde.
Strukturen för området i etapp 3 bygger
på tre längsgående stråk med helt
olika karaktär – Södra kajen, Gröna gatan
och Norra kajen. Stråken fyller olika
funktioner och ger olika upplevelser.

Norra kajen planeras för bil- och busstrafik
och kantas av hus som är mellan
fem och sju våningar höga. Det mittersta
stråket, Gröna gatan, har en sicksackrörelse
som kopplar samman norra och
södra sidan. Här ska bebyggelsen vara
mellan tre och fem våningar. Den Södra
kajen är ett flanörstråk längs Gavleån in
mot stadskärnan och kommer att kantas
av tre- och fyravåningshus. Silon blir den
nya stadsdelens viktigaste landmärke.
– En av utmaningarna har varit de rester
av den gamla hamn- och industriverksamheten
som funnits här, säger Alva
Egebrand, exploateringsingenjör på Samhällsbyggnad
Gävle. Till exempel måste
betongrester och järnvägsspår tas bort för
att det ska kunna pålas ordentligt.
Det första steget i etapp 3 omfattar ungefär
325 lägenheter och området längst
ut omfattar runt 290 lägenheter.
– På Gävle Strand ska det finnas boende
som passar alla, säger Josef Wårdsäter.