Hallå där Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi …

0
513

Christian Swartz

… Vad gör ni i Mölndals Centrum?
– Vi har fått uppdraget att se till att nya Mölndals Centrum blir välförsörjt när det gäller el, värme och kyla. Det handlar bland annat om att lägga om och byta ut många rör och kablar men också om att förse centrum med både fjärrvärme och fjärrkyla. Vi ska bygga en fjärrkyleanläggning i ett gammalt bergrum på Frölundagatan och kommer att borra i berget för att leda kylan ner mot centrum. Poängen med fjärrkylan är att vi kan ta tillvara spillvärme som det finns mycket av i regionen på sommaren och göra något vettigt av den.

… det låter som ett stort projekt?
– Ja, det är ett stort projekt som inte är helt okomplicerat eftersom all övrig verksamhet pågår under hela byggtiden. Men slutresultatet blir att Mölndals Centrum får ett miljöriktigt, prisvänligt och försörjningstryggt system som man kan lita på. Alla tre delarna måste vara på plats för att skapa en hållbar energiförsörjning. Och det är de tre delarna som vi på Mölndal Energi alltid arbetar efter – ekonomi, miljö och leveranssäkerhet. Det hjälper ju inte om det är billigt och bra miljömässigt om inte elen kommer fram som den ska. Alla delar måste vara med – och så kommer även resultatet att bli i Mölndals Centrum.Mölndal Energi