Hållbarhet för framtiden som byggfilosofi

0
201

Umeåföretaget VNB Byggproduktion
har en målinriktad vision om hållbart
byggande.
– Vi bygger en hållbar framtid; för
dig, för er, för oss och vårt arbete
påverkar människors vardag, ofta
för generationer framöver, säger
Per Linghult, vd för VNB
Byggproduktion AB.
– Därför är vi också engagerade
i ”Nätverket för hållbart byggande
och förvaltande”.

Nätverket bildades för åtta år sedan.
Här möts både kommunen och
marknadsaktörerna i Umeå för att utvecklas
och samverka kring hållbart byggande
i Umeå. En neutral arena för kommuninvånarnas
bästa och inte en plats för kortsiktiga
vinster. Här kan olika byggaktörer
bidra med hållbarhetstankar så att allt planerande,
byggande och förvaltande i
Umeå ständigt förbättras och utvecklas i
en hållbar riktning till nytta för människor,
samhälle och miljö. I dag är ett 70-tal företag
och organisationer med i nätverket.
– Grunden till ett hållbart byggande är
att byggnaden ska vara välkonstruerad,
energieffektiv, funktionell i vardagen och
arkitektoniskt på en hög nivå, menar Per
Linghult. Materialen ska vara valda med
omsorg, underhållet ska vara enkelt och
den dag byggnaden nått sitt slut ska rivningsprocessen
vara sund.
En byggnad har en livscykel. Det finns
en början, ett slut och däremellan fylls
det med liv.
– Gör vi bra saker har vi igen det över
tid och det tar vi fasta på inom VNB, säger
Per Linghult.
Ett passivhus, nollenergihus eller lågenergihus
kan innebära att upp till dubbelt
så mycket byggmaterial tillförs i
byggprocessen.
– Därför är det extra viktigt att välja
rätt material och ha tonvikt på det som är
förnyelsebart. Vi måste se på alla delar,
från ventilation och energivärden till
golv, dörrar och färg.
Det handlar också om att göra husen så
underhållsfria som möjligt. Det är bara att
gå till sig själv, hur mycket tid vill vi lägga
på att underhålla vårt hus? Det är också
en aspekt i det hållbara byggandet, hur
ska underhållet se ut och vad kräver det?
– Sen kommer en dag då byggnaden
kanske ska rivas. Är husets material förnyelsebart,
ekologiskt och giftfritt så blir den
processen mycket bättre, förklarar Per
Linghult.
– Utmaningen i byggbranschen är att
tidsplaner och kostnader hela tiden pressas,
menar Michael Jalmby på konsultföretaget
Esam, koordinator och en av initiativtagarna
”Nätverket för hållbart
och förvaltande” där
VNB är medlem och sitter i styrgruppen.
Risken för för slarv och dålig kvalitet
ökar. Att bygga med
långsiktighet och människan i centrum och utan
genvägar är några av de
viktigaste lösningarna
för att lyckas.
– Dessutom behövs ett
ökat samarbete där man
bara ser till sina
egna delar utan samverkar
genom hela
kedjan, från planering,
byggande,
finansiering, förvaltning, utvärdering och uppföljning.
Allt hänger ihop och här kan nätverket
vara till ett stöd i hållbarhetsarbetet.
Förändrings arbete tar tid men nätverkets
arbete ger resultat. Bland annat är
branschorganisationen Sveriges
Byggindustrier mycket imponerade över
samtalet och dialogen i Umeå.

Aktuellt för nätverket är den process
som Umeå är i nu för att ta fram ett program
för Nydala Sjöstad, en ny hållbar
stadsdel i kommunen. Det görs via
Citylab, en metodik från Sweden Green
Building Council, Sveriges ledande organisation
för hållbart samhällsbyggande.
– Umeå ligger långt framme i hållbarhetsfrågor
när det gäller byggande, säger
Per Linghult. VNB har byggt upp en djup
kunskap som används i både egna entreprenader
och projekt där VNB ansvarar
för konstruktion och upphandling av
byggmaterial.
– Kunskapen från varje byggprojekt
bär vi med oss och för över till kommande
projekt. Det är en del i VNB:s filosofi.
Vi vill inte gömma den kunskapen för
egen del, den är till för ett hållbart Umeå
i sin helhet.
Per Linghult kallar den filosofin för en
del av VNB:s ”ryggrad”.