Här kan du bo mitt i centrum

0
405

Täby centrum utsågs nyligen till
stockholmarnas favoritcentrum
och arbetet med hela området
närmar sig slutet. Nu återstår de
sista bostäderna på östra sidan
Roslagsbanan, kommunhuset som
öppnar efter påsk och Marstorget
mellan Grindtorp och Täby
centrum, sedan är de 850 nya
bostäderna klara.

Täby Centrum är en av Sveriges största
köpcentrumanläggningar med
260 butiker, restauranger och kaféer
på 78 000 kvadratmeter. Här finns välkända
svenska och internationella varumärken,
ett brett restaurang- och kaféutbud
och inte minst Filmstaden Täby med fem
salonger. Hit är det lätt att nå med
Roslagsbanan
alldeles intill, men också lätt
att parkera med 3 200 parkeringsplatser
 under jord för dem som kommer med bil.
När undersökningsföretaget Evimetrix
nyligen undersökte stockholmarnas uppfattning
om de cirka 50 köpcentrum som
finns i regionen valdes Täby centrum som
det bästa, både när det gäller utbudet av
affärer och centrumets trivsamhet och
atmosfär.
– Täby centrum har
många lojala och väldigt
nöjda kunder, säger Alf
Brydolf-Berg, vd på Evimetrix.
Just graden av riktigt
nöjda och trogna kunder
har givit Täby centrum
 årets vinst och det är välförtjänt
då centrumets
Nöjd Kund Index (NKI) i
år ökat från en redan hög
nivå.
När Täby centrum de senaste åren dessutom
utvecklats med nya bostäder blir hela
området ett väldigt starkt varumärke.
”Täby centrum är ett dragplåster som
ger oss mycket gratis” sade Leif Eriksson,
näringslivschef i Täby kommun, nyligen i
en intervju för tidningen Mitti.

540 lägenheter i fyra nya kvarter i det som
kallas Attundafältet, som förr var en stor
parkeringsplats alldeles intill centrum, är
klara. Ytterligare 350 lägenheter på östra
sidan av Roslagsbanans station byggs av
JM. Husen i kvarteren Orion, Polstjärnan
och Pegasus, det senare klart för inflyttning
vintern 2017/våren 2018, blir mellan fem
och åtta våningar höga, med den högre bebyggelsen
närmast Roslagsbanan och den
lägre gränsande mot naturen.
De nya husen är lågenergihus vilket
innebär kapade värmekostnader och därmed
minskade koldioxidutsläpp.
Utöver köpcentrum och bostäder har
det anlagts parker, esplanad och torg
prydda av blommor, träd och buskar. Det
kommer även att finnas offentlig konst att
njuta av i kvarteren.

Marstorget mellan Grindtorp
och Täby
centrum blir ett promenadstråk med en
blandning av park och torg och kommer att
fungera som entré till Täby centrum, ha en
underjordisk infart till bostäder och garage,
nya gång- och cykelvägar mellan Grindtorp,
Täby centrum och Roslags-
Näsby och ett nytt övergångsställe
över Grindtorpsvägen.
I framtiden
kommer även förbindelser
till och från det nya området
Täby park att finnas.
I år görs dessutom en
upprustning av biblioteket.
Det nya kommunhuset i
Täby centrum öppnar i
påsk. Det nuvarande i
Roslags-Näsby rivs för att det är tekniskt
nedgånget och skulle vara för dyrt att renovera
så att det uppfyller moderna krav.
Målet med det nya kommunhuset är att
skapa öppenhet och tillgänglighet och ut-formas dessutom för kostnadseffektiv
förvaltning,
effektiv lokalförsörjning och
minskad energiförbrukning.

Huset har byggts med fokus på
hållbarhet och det är preliminärt
certifierat som Miljöbyggnad
Guld. När byggnader
klassas som Miljöbyggnad
Brons, Silver eller Guld bedöms
bland annat energianvändning, ljudmiljö,
ventilation och klimat, samt byggnadsmaterial
och hantering av farliga ämnen.
För miljöbyggnad Guld ska energianvändningen
ligga på 65 procent eller lägre
jämfört med kraven i Boverkets byggregler.
Hållbarhet ur flera aspekter genomsyrar
arbetet med Täby centrum. Bland annat
skickas 500 ton brännbart avfall till
el- eller värmeverk varje år vilket motsvarar
ett års elförbrukning för 50 normalstora
Täbyvillor.

Text: Anders Olow