Hur ser trafiken ut i Norrköping

0
149

Trafikplanerare Käti LingenäsJa det är frågan som
Norrköpings kommun från
och med i höst ska ta reda på.
Under de närmaste tre åren
ska stadens trafiksituation
utredas. Därefter väntar satsningar
och ombyggnader.

Ostlänken som tas i drift 2028
kommer att leda till tillväxt
och välstånd, något som i sin
tur leder till ökat resande
även i staden. Det måste vi redan nu börja
förbereda oss för, säger Anna Larsson, infrastrukturkoordinator
på Norrköpings
kommun.
Trafikproppar, trängsel och parkeringsbrist
vill ingen ha. Men med en
växande stad blir riskerna för det större.
Det vill säga om inget görs för att upprätthålla
en hållbar trafiksituation.
– Ökat resande är en utmaning. Men
något som vi kommer se till att möta, betonar
Anna Larsson.
Verktyget blir den trafikutredning
som kommunen drar igång senare i höst.
Tillsammans med ÖstgötaTrafiken och
Region Östergötland ska under tre år en
översyn av trafiksystemet göras med målet
att ta reda på hur man kan skapa en
fungerande infrastruktur i en växande
stad.
– Vi ska ta ett smart och rationellt
helhetsgrepp för persontransporterna
i staden, med fokus på gång, cykel och
kollektivtrafik.
Utredningen kommer att mynna ut
i ett planeringsunderlag. Därefter kan
nödvändiga byggnationer komma
igång. Byggnationer som etappvis
kommer att pågå under flera års tid.

Vilka typer av satsningar
kan då bli aktuella?
– Ja, det kan vara både stora och små
penseldrag, förklarar Anna Larsson.
Alltifrån att bredda en väg för kollektivtrafik
och förbättra skyltning, till
att dra ny spårvagnslinje och skapa
cykelparkeringar vid en hållplats.
– Vi vill ta reda på hur trafiken ska ledas
genom staden på bästa sätt. Men det
är för tidigt att gå in på exakta lösningar.
Utredningen får helt enkelt utvisa vad
som blir aktuellt.
Vid sidan av
konkreta byggåtgärder
ska
kommunen
även ta ett stort informationsgrepp,
bland annat med hjälp av
ITS, Intelligenta transportsystem. Ett
hjälpmedel som ger snabbare och säkrare
transporter och samtidigt bättre
trafikmiljö.
– Det skulle till exempel kunna innebära
appar som kan ge realtidsinfo om
till exempel fullbelagda bussar och avgångstider,
säger Anna Larsson.
Att ge information som uppmuntrar
till hållbart resande ingår också i trafikpaketet.
– Stadsrummet har ett begränsat utrymme,
alla kan helt enkelt inte åka bil,
så vi måste se till att alternativa färdmedel
och lösningar är så attraktiva som
möjligt.

Text: Samuel Hultberg