JM fortsätter bygga

0
355

Med lägenheter, radhus och småhus har
Kvarnbyvallen förvandlats till bostadskvarter
där människor kommer att trivas under lång
tid. Nu fortsätter JM att vara med och utveckla
fler levande platser inom Mölndals stad. Näst
på tur står södra Toltorpsdalen.

Under fem års tid har JM byggt de nya bostadskvarteren
uppe på bergskanten strax ovanför
Kvarnby skolan. I december står den allra sista
etappen inflyttningsklar. Totalt är det 235 nya
bostäder som då har blivit hem för allt från
barn familjer till seniorer.
– Människor vill gärna bo i Mölndal. Här kan man
bo i fina miljöer med bra kommunikationer både
söderut och till Göteborg. Med det nya centrumet
blir Mölndal än mer attraktivt, säger Magnus Dahlkild,
projektledare vid JM.
Tack vare den nybyggda hissen ned till Störtfjällsgatan
har de nyinflyttade uppe på Kvarnbyvallen
gångavstånd till affärer, restauranger och det nya
resecentrumet.
– På samma gång kan man säga att hissen fått
centrum att växa med ett större utbud av både
bostäder och bostadstyper, säger Magnus Dahlkild.
Det är ingen slump att blandningen av lägenheter,
radhus och småhus på Kvarnbyvallen ligger
strategiskt nära skola, vardagsservice och goda
kommunikationer. Inte heller att det är JM som
byggt det nya bostadskvarteret i nära samarbete
med Mölndals kommun.
– Vi är en bostadsspecialist som bara bygger
bostäder. Vi vet hur viktigt det är att hitta och
bygga i lägen där människor lättare kan få ihop
sitt vardagspussel.
Kvarnbyvallen är bara början på JMs utveckling
av bostadskvarter i Mölndal. Redan nu planerar
bostadsföretaget att bygga mer historia tillsammans
med kommunen. Näst på tur är cirka 230 lägenheter
i det nya kvarteret Dalgången på Wallinsgatan i södra
Toltorpsdalen med preliminär säljstart under 2019.
Därefter kommer Åbybergsparken att ut vecklas
med cirka 100 bostäder.
– Vi är en långsiktig bostadsbyggare som utvecklat
bostäder under mer än 70 års tid. Vi vill bygga där
människor vill leva, bo och skriva sin historia. Därför
är Mölndal en av de viktigaste kommunerna för oss
i Västsverige, säger Magnus Dahlkild.