Karlstadborna ska känna sig stolta

0
345

KarlstadIngrid Näsström, Ulf NyqvistKarlstad ska vara en kommun för alla, en plats
där du trivs och som du är stolt över. Vi försöker
ständigt utveckla Karlstad för att hela tiden bli
lite bättre. Men vad gör egentligen att en människa
trivs? Ja, det ser olika ut för olika människor
och vi måste hitta en balans där Karlstad
har något för alla.
Vi tror på att skapa en tät, sammanhängande, dynamisk
och grön stad, som bygger på sociala, ekonomiska och ekologiska
värden. Det ska vara enkelt och spännande att röra
sig i staden. Vi vill skapa mötesplatser som är till för
människor
och knyta samman stadsdelarna genom att
bygga nytt och bra.

Karlstads kommun har en vision om livskvalitet för
100 000 invånare och nu pågår flera spännande projekt för
att åstadkomma just detta. Vårt uppdrag att få Karlstad att
växa innebär att bygga bostäder och skapa nya lokaler för
ett växande näringsliv. Fler människor innebär också ökad
efterfrågan på både kultur och fritidsaktiviteter.
Men att växa innebär inte bara att bygga nya områden utan
att också bygga mer i redan etablerade områden samtidigt
som vi bevarar grönska och annat som ger livskvalitet. Att
Karlstad förtätas är en naturlig utveckling, kommunen växer
och som en följd av det vill fler människor bo i de centrala
delarna av Karlstad. Genom att förtäta staden får Karlstadborna
dessutom kortare reseavstånd och det blir lättare att
bygga ut en bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik. Vi vill
skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer, som inte
är bilberoende.
Karlstad är på många sätt omgivet av vatten vilket skapar
både möjligheter och utmaningar. Vi vill göra det mesta av
denna fantastiska tillgång och skapar därför attraktiva platser
vid vattnet för att Karlstadborna ska få ännu mer tillgång
och glädje av vårt unika läge intill Klarälven och Vänern.

Det händer fantastiskt mycket i Karlstad som innebär
förändringar för Karlstadborna och då blir information till
och dialog med medborgarna i alla åldrar än viktigare. Det
är viktigt att kunna förstå den utveckling vi ser och att känna
stolthet över sin egen stad, min stad Karlstad som växer
på ett hållbart sätt. Vi hoppas att denna tidning ska ge en
bild av några av de största projekten som pågår just nu och
vart vår kommun är på väg.