Kompassen, succé för mötesplats med kyrka som bas

0
141

Skärmbild_042914_032432_PM

Hotell, konferens, restaurang och kyrka. Ja, det är faktiskt så. Den fina verksamheten Kompassen i centrala Enköping har sedan starten 2012 blivit den samlingspunkt som församlingen Enakyrkan hoppades på.

Vi har blivit fantastiskt mottagna här i stan. Vi hade aldrig kunnat drömma om att Enköpingsborna skulle omfamna Kompassen på det sätt man gjort. Vi får ofta höra, ”tänk vilket fi nt ställe vi fått här i Enköping”.Det berättar Mikael Bergman, som är ledamot i Enköpings hotell och konferens AB, som ägs och drivs av Enakyrkan där han är ordförande. Det är liv och rörelse i de öppna, ljusa och fi na lokalerna. Fullt av lunchgäster en vanlig vardag mitt i veckan, uppemot 200 personer. Det är först när man kollar lite närmare som man börjar ana att man hamnat i en kyrklig verksamhet.

Alldeles intill entrédelen där lunchen serveras finns en större samlingslokal med plats för 400 personer. När inte Enakyrkan använder den för sina egna möten och gudstjänster hyrs den ut för konferenser.
Möta EnköpingsbornaFörsamlingen med sina drygt 300 medlemmar började bli trångbodda och letade nya lokaler. För tre år sedan köpte man den här fastigheten som tidigare varit en mottagning inom landstinget, Den befi ntliga byggnaden, där hotell- och konferensdelen huserar, kompletterades med en ny stor samlingslokal, en restaurangdel samt en idrottshall. Allt finansierat av församlingens egna medlemmar. – Vi vill inte vara en församling bara för oss själva. Vår ambition är och har varit att nå ut till och möta Enköpingsborna och ville därför ha en verksamhet dit folk naturligt kunde komma. Och det har verkligen infriats, betonar Mikael Bergman.

Att skapa en sådan här mötesplats innebär ju också att lokalerna utnyttjas betydligt effektivare och bättre, påpekar han. Att man dessutom bidragit till sysselsättning för cirka 20 personer, utöver församlingens tre anställda, gör ju inte saken sämre.
– Men det är bara början. Vi vill vara aktiva, hela tiden gå vidare för att på olika sätt vara en tillgång och resurs här i Enköping. Samtidigt ser vi hur engagemanget ökat bland våra egna medlemmar. Antalet besökare på våra gudstjänster ökar hela tiden, men vi har fortfarande utrymme för fl er. Ambitionen är givetvis att helt fylla alla 400 platser.