Lund skapar framtiden!

0
332

Du har just nu något så intressant i handen som ett magasin
om Lunds utbyggnadssatsningar för framtiden! Vi vill visa några
viktiga exempel på hur vi nu bygger morgondagens Lund med
nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt, ny centralstation,
utbyggnad i de mindre tätorterna och mycket mer!

För det händer onekligen en hel del i Sveriges ledande kunskapskommun.
Lund växer rejält och vi gör det hållbart, med
färska utmärkelser som exempelvis bästa cykelstad och nummer
ett på hållbara transporter. Och Lund rankas nu som landets
näst bästa klimatkommun!

Om bara några årtionden kommer många, många fler att bo
och verka i Lund. Bara i Brunnshög kommer invånare och sysselsatta
motsvara hela Trelleborgs kommuns storlek. En helt
ny hållbar stadsdel som bygger på innerstadens värden om
attraktivitet, täthet och tillgänglighet. Max IV och ESS bidrar
till en unik internationell forsknings- och innovationsmiljö
som har förutsättningar att bli världens ledande centrum för
utveckling och forskning kring nya material. Allt ifrån molekyler
i nya mediciner till revolutionerande delar i framtidens
solceller. Redan nu till hösten kan
vi alla hålla utkik efter de första
byggkranarna i den första större
etappen av Brunnshög!

Med den påbörjade byggnationen
av spårvägen skapar vi en ny
ryggrad i trafiksystemet. Från den
medeltida stadskärnan med det
nya Brunnshög sammanbinder vi
en unik koncentration av vetenskap,
forskning och innovativa företag.
Riktigt bra infrastruktur skapar dynamik och attraherar
andra satsningar. Vi ser det redan nu genom det rekordstora
intresset för att bygga fler bostäder i Lund. Vi planerar även för
att inom en nära framtid införa moderna 100 procent eldrivna
stadsbussar.

Ett annat exempel är området runt Öresundsvägen som nu
omvandlas från ett traditionellt industriområde till en blandad
stadsdel där verksamheter, bostäder och skolor samsas
och skapar förutsättningar för liv dygnet och året runt. Och
om några år stannar Pågatågen på en helt ny station i sydvästra
Lund, vilket ger förutsättningar för ytterligare ny centrumnära
stadsdel i Lund.

Gemensamt för dessa projekt, och för det mesta annat vi planerar
för och bygger, är det kollektivtrafiknära läget. Allt fler ser
det värdefulla i att kunna ta sig till och från både
jobb, studier, bostad och nöjen genom att
resa klimatsmart och kollektivt. I alla dessa
attraktiva lägen är det smart att bygga tätt
och stadsmässigt. Både för att ge fler möjligheten
att finnas där och för att hushålla
med marken, oavsett om det är i centrum –
som vid Lund C, eller på mark som tidigare
brukats som i Brunnshög.

Med dessa nya satsningar och
Lunds unikt goda förutsättningar
har vi fantastiska möjligheter att
göra en redan bra kommun ännu
bättre. Lund skapar framtiden –
med kunskap, innovation och
öppenhet!

Anders Almgren (s)

kommunstyrelsens ordförande