”Nu är 133 hyresrätter på gång i Kungsängen”

0
162

Kungsängen planerade hyresrätter– Det är otroligt spännande att
vara med i den byggboom vi nu
upplever i landets tillväxtregioner,
säger Göran Wendel, vd för
Tornet, ett förhållandevis nytt
fastighetsbolag med inriktning på
produktion och förvaltning av
hyresrätter.

Tornet– Vi vill bygga betydligt mer än vi
gjort hittills och har också de ekonomiska
förutsättningarna att göra det,
poängterar Göran Wendel. Tornets fokus
är Storstockholm-Mälardalen, Göteborg
och Malmö med en ambition att årligen
bygga uppåt 700 lägenheter. Göran
Wendel betonar bolagets uttalade önskan
om att medverka i fortsatt stadsbyggande,
både i förtätningsprojekt i befintlig
stadsutveckling och i nya utvecklingsområden.
– Det som kännetecknar oss är att
som en klassisk byggmästare ta fram hyresrätter
för långsiktigt ägande med
egen förvaltning. Vi utvecklar alltså bostäder
för att behålla dem. Det i sig innebär
att vi alltid har som mål att bygga
hållbara bostadsmiljöer med hög kvalitet
och standard, samtidigt med låga
driftskostnader. Det vill säga bostäder
som håller i många generationer. Det
handlar alltså om energieffektivt byggande,
resurseffektivt materialutnyttjande
och hållbara produktval. I Stockholms
stad har Tornet hittills uppfört ett kvarter
i Kärrtorp, men avsikten är som sagt att
bygga mycket. Även på Lidingö finns ett
färdigbyggt projekt, flera är dessutom
under produktion i Kungsängen, Sundbyberg
och Järfälla.
– Att vi vill investera i hyresfastigheter
är ingen tillfällighet. Vår bedömning
är att hyresrätten med sina fördelar kommer
att efterfrågas i allt högre grad, av
både unga och äldre. Visst, det är alltid
dyrt att bygga nytt men med yteffektiva
lägenheter, både små och större, gör vi
allt vi kan för att hålla hyrorna på en
rimlig och attraktiv nivå.

GENOM ATT PRODUCERA nya hyresrätter
hoppas Göran Wendel också att
Tornet ska kunna bidra till en ökad rörlighet
på bostadsmarknaden. Det som alltså krävs
för att ungdomar ska få större möjlighet att
skaffa eget boende, även att villaägare
som
önskar sig ett bekvämare boende ska hitta
bra alternativ i sin hemkommun.
– Kort sagt, vill vi med våra lägenheter
ge möjlighet för många bostadssökande
att hitta en bostad och samtidigt
medverka till att skapa dynamik på bostadsmarknaden.