Nya träffsäkra läkemedel snart i produktion i Södertälje

0
466

Astra Zenecas produktionsanläggning
i Gärtuna i sydöstra delen av
Södertälje förstärks med ytterligare
en enhet. Här byggs just nu en ny
högteknologisk fabrik för fyllning
och packning av biologiska läkemedel
som kommer att stå klar hösten 2018.

Vi har en hel rad nya läkemedel i
pipeline, både vanliga som tillverkas
på kemisk-syntetisk väg
och nya produkter inom det biologiska
området. Vi står starka inom båda segmenten,
säger Mike Austin, som leder
arbetet med den nya fabriken och som
kommer att vara ansvarig chef när den är
i drift.
Det går inte att ta miste på hans entusiasm.
Han betonar att allt arbete ytterst
handlar om att hjälpa människor med
svåra sjukdomar.
– Inom just biologiska läkemedel finns
en enorm potential och jag skulle tro att
de kan komma att utgöra ungefär hälften
av vår totala produktion inom tio år. Det
är också anledningen till varför vi gör den
här målmedvetna storsatsningen just nu.

Utvecklingen av biologiska läkemedel
har på senare år tagit jättekliv framåt och
är som alla förstår sprunget ur avancerad
forskning. De nya läkemedlen kan användas
inom helt nya områden och även ersätta
många av de konventionella. De är
visserligen dyra att utveckla men har å
andra sidan stor träffsäkerhet och ger
dessutom färre biverkningar.
Mike Austin nämner speciellt behandling
av cancer, men även hjärt- kärl, diabetes
och sjukdomar i andningsvägarna.
I slutet av 2018 kommer de första produkterna
att levereras från den nya fabriken,
då för kliniska prövningar. I slutet av
2019 är det så dags för leverans ut på
marknaden för kommersiell användning.
Trots Astra Zenecas minst sagt omfattande
verksamhet i Södertälje var det
ingen självklarhet att den nya fabriken
skulle hamna just här, i synnerhet som
den aktiva substansen tillverkas i USA.
Den 14 000 kvadratmeter stora anläggningen
är också ritad och designad där.
Flera platser runt om i världen diskuterades
men valet föll ändå till slut på
Södertälje och Gärtuna.

Här i staden har Astra Zeneca med sina
sju fabriker i Snäckviken och Gärtuna en
lång och gedigen tradition. Sammantaget
är det bolagets i särklass största tillverkningsenhet,
för övrigt en av världens
största med en årlig produktion runt 10
miljarder tabletter och kapslar. Det som
produceras här i Södertälje utgör hela 35
procent av Astra Zenecas totala försäljningsvärde.
I Gärtuna finns också nödvändig infrastruktur
som smidigt kan anslutas till den
nya fabriken. Här finns som sagt också
stor erfarenhet och kompetens av läkemedelstillverkning.
Faktum är att just Gärtuna
räknas som en av världens mest effektiva
läkemedelsanläggningar.
– Det spelade självklart en viss roll,
men minst lika viktigt för oss är tryggheten
att kunna verka i en stabil omgivning.
Vi behöver förutsägbarhet för att kunna
göra långsiktiga satsningar. Och i det fallet
är Sverige en mycket bra plattform,
säger Mike Austin och lyfter fram både
forskningsenheten i Göteborg och tillverkningen
i Södertälje.
Han berättar att minst 150 personer
kommer att behöva anställas. Planen är
att rekrytera både internt och externt. Den
processen är redan igång. För vissa av
tjänsterna krävs specialkompetens för
tillverkning av biologiska läkemedel.
– Men det kan också vara en fin möjlighet
för medarbetare inom andra delar
av vårt bolag, säger Mike Austin, vars
förhoppning är att den nya fabriken med
sina livgivande produkter ska motsvara
alla förväntningar. Då finns stora möjligheter
till både en andra och kanske tredje
fabrik, varför inte på Gärtuna?