POPULÄRA HUS I VÄSTRA SJÖSTADEN

0
286

Västra SjöstadenIntresset för att bygga hus i
Ystad är på topp. Tomterna i Västra
Sjöstaden i Ystads västra utkanter
har sålts blixtsnabbt.
– Vi har sålt slut på de tomter
vi har, säger Linus Sandell på
Bosses Bygg. Och de har fler i kö.
Nya detaljplaner är på gång från
kommunen.

Västra Sjöstaden ligger vackert bara
15 minuters cykelväg från Ystad
centrum. I väster gränsar området
till Ringvägen, i söder till
Edvinshemsvägen, i norr till Idrottskullen.
Det är bara 300 meter gång- och cykelväg
till havet, 40 meter till livsmedelsbutik.
Från området finns cykelväg genom själva
området in till centrala Ystad om man
inte hellre väljer att ta gång- och cykelväg
längs med hav och strand. Kollektivtrafik
runt hörnet, förskola och Edvinshemskolan
ett par hundra meter bort.
”Utgångspunkten är den urbana staden
som växer ut i väster” som det står i kommunens
gestaltningsprogram.

Ambitionen för området är att alla bostäder
ska ha kontakt med lekytor och parkområden
via trädgårdarna, därför formar man ett
nät av gångar och passager i de inre delarna
av kvarteren. Även ute i de större parkrummen
leds man genom grönskan via stigar
och små vägar.
En bullerskyddande vall blir Ystads nya
stadsgräns åt jordbrukslandskapet i väster.
Vallen utformas som en tydlig gräns men
också som en rad varierade och användbara
gröna rum.
Bosses Bygg har redan satt grävskoporna
i marken, gjutit alla plattor och rest de första
stommarna till de 13 kedjehusen.
Husen i prefabricerad betong är likadana,
i två plan på sammanlagt 140 kvadratmeter,
kostar strax över 3 miljoner kronor, och man
räknar med den första inflytten till våren.
– Vi har också en bit mark strax norr om
de här husen där vi hoppas på att kunna bygga
112 lägenheter så fort detaljplanen är spikad,
säger Linus Sandell.
Just nu säljer också BoKlok hus i Västra
Sjöstaden, ett boendekoncept utvecklat av
Skanska och Ikea tillsammans som ”bygger
bostäder med äkta småländska prislappar”
som det heter i programförklaringen.

Fem 2-plans radhus om vardera 108 kvadratmeter
med fyra rum för cirka 1,7 miljoner
kronor (tre är redan sålda när detta
skrivs) och 12 parhus med samma boendeyta
och antal rum för cirka 1,8 miljoner kronor.
(Av dem är hälften fortfarande lediga
när detta skrivs). Husen säljs som bostadsrätter.
– Det blir tegelröd färg på putsen kombinerat
med grå träpanel för att passa in i det
färgsättningsprogram som gäller för området,
berättar Sofi Eriksson på BoKlok.
– Eftersom husen inte är byggda än finns
det ett inrett visningshus i Stångby, men vi
påbörjar nu markarbetena och räknar med
den första inflyttningen till hösten nästa år.
BoKlok har också ytterligare mark i
Västra Sjöstaden och planerar där för cirka
30 lägenheter, 2:or, 3:or och 4:or inom det
närmaste året.
I en senare etapp föreslås mark för fristående
villor.