Resecentrum öppnar för nya rörelser

0
131

Jonas ZetterbergNär tågstationen flyttas till nya Resecentrum,
kommer barriären som idag
finns mellan Karlstad centrum till området
söder om järnvägen att minska. När
Karlstad centrum på det sättet binds ihop
med den inre hamnen kommer det att
möjliggöra en helt ny stadsutveckling.
– Det kommer att påverka hur folk rör
sig i stadskärnan. Vi gör ständigt analyser
kring det, för att kunna påverka med hjälp
av upprustning så att stadsbilden blir mer
levande, säger Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen.

Handeln är enormt känslig för hur folk
rör sig i staden, och de flesta butiker hamnar
därför kring Soltorget.
– När ytan kring gamla tågstationen
och busstationen frigörs blir det också
möjligt med nya mötesplatser och affärsstråk,
säger Jonas Zetterberg.
– Tillväxt är inte självklart, vi behöver
anstränga oss för att hänga med. Vi vill
satsa på de signalvärden som får människor
att uppleva att vi är en stad som
växer och utvecklas och att alla är välkomna,
säger Jonas Zetterberg.

Tåg i tid skapar ny mötesplats i Väse
Väse centrum får en rejäl modernisering.
I samband med utbyggnaden av
Värmlandsbanan passar Karlstad kommun
på att göra en helt ny detaljplan.
En referensgrupp med olika åldrar representerade
har varit delaktiga i att diskutera
och komma fram till vilka önskemål
som finns bland invånarna.
I det arbetet har kommunen använt en
metod som kallas designdialog, där man
med hjälp av brickor med symboler i
olika färger kan flytta runt olika funktioner
som placeras runt på kartan som blir
som en spelplan.

Underlaget som tagits fram i två workshopar
med referensgruppen används nu
i kommunens arbete med detaljplanen.
Utbyggnaden av Väse centrum, mötesspåret
och passagen under järnvägen
kommer att sätta igång redan under nästa
år och förväntas stå färdigt under 2017.