Så ska Linköping växa in i framtiden

0
296

 

 

 

Linköpings kommun

Kristina Edlund,
kommunstyrelsens ordförande:

”Samverkan
och mångfald”
– Linköping är en framgångsrik kommun. Här finns
ett av landets större universitet som i år gjort Linköping
till Årets studentstad. Vi har ett dynamiskt näringsliv
– och det byggs som aldrig förr, säger Kristina
Edlund.
– Samverkan och mångfald är nyckeln till våra
framgångar. Breda överenskommelser över partiblocken
när det gäller stora investeringar och samhällsbyggnadsfrågor.
Som investerare kan man alltid
vara säker på att det finns en långsiktighet i kommunen.
Vi har ett unikt samarbete mellan våra förvaltningar,
de kommunägda bolagen och med universitetet
och näringslivet.
Mångfald kan betyda mycket, vad betyder det för dig?
– Det kan vara att vi nu bygger bostäder mer än
någonsin, och här satsar vi just på mångfald för framtiden.
Innerstaden byggs ut och vi förtätar i våra
60-talsområden och gör dem attraktivare. Vi bygger
bostäder i olika upplåtelseformer, särskilt hyresrätter
– alla ska ha möjlighet att göra sin bostadskarriär i
Linköping, säger Kristina Edlund.

Anna Bertilson,
samhällsbyggnadsdirektör:

”Människan
bygger staden”
– Vi har ett hundraårsperspektiv när vi bygger och
planerar samtidigt som vi är mycket aktiva i att medverka
till att ha ett ”här-och-nu” fokus för att skapa
många fler bostäder, säger Anna Bertilson. Stadsgränsen
flyttas längre och längre ut genom att nya stadsdelar
ser dagens ljus. Men så har det faktiskt alltid varit
– Linköping har en 900-årig historia av ständig tillväxt.
Och trots att vi växer och bygger har vi lyckats behålla
stadskärnans småskaliga charm, tack vare att vi har en
gestaltningsidé för hur staden ska se ut och växa.
– Det är ett väldigt tryck på vår bostadsmarknad,
många vill flytta hit – inte enbart för att här finns många
arbetsmöjligheter, utan kanske främst för att Linköping
är en så attraktiv kommun att leva och verka i. Och ju
fler som flyttar hit desto intressantare blir det för näringslivet,
till exempel att etablera handel. Effekten är
en ekonomiskt stark kommun där kreativa idéer får stort
spelrum, och där samhällsplaneringen präglas av framtidstro.
Det är inte heller någon tillfällighet att Sveriges
nästa stora bo- och samhällsexpo sker i Linköping
2017, där visionen är ”Människan bygger staden”.
– Och det är så vi gör – vi utgår från människan när vi
bygger staden. När det gäller medborgardialog tror jag
att vi är något intressant på spåren. Förutom lagstadgade
remisser vid planläggning av exempelvis nya bostadsområden,
gör vi ännu mycket mer för att nå ut till tusentals
privatpersoner, företag och organisationer. Allt för
att ta in idéer och synpunkter. De som bor här ska känna
sig berörda och delaktiga: ”Linköping är vår stad”.
– Vi vill bygga en intressant stad med goda livsmiljöer,
som är öppen och tillåtande – där alla känner sig
välkomna oavsett bakgrund.

Yvonne Rosmark,
näringslivsdirektör:

”Ett näringsliv
med bredd, spets
och kompetens”
– Näringslivet har en stor del i Linköpings positiva
spiral, säger Yvonne Rosmark, som även är vd i det
kommunägda näringslivsbolaget Nulink.
– Fler och växande företag är grunden för fortsatt
positiv utveckling och en av nycklarna till bibehålla
positionen som en av Sveriges mest expansiva städer.
– Att etablera en verksamhet i Linköping ska vara
enkelt. Som kommunens näringslivsbolag är det vårt
uppdrag att skapa goda förutsättningar för nyetablering
i Linköping och genom vår etableringsservice
stöttar vi företagen genom hela processen. Från lokal och
markrådgivning till förmedling av kontakter till
lokala aktörer inom kommun och näringsliv. Men det
handlar även om att det finns en bra jordmån för nyföretagande
och att befintliga Linköpingsföretag har rätt
förutsättningar för tillväxt. Linköping har ett varierat
näringsliv med flera styrkeområden, men det är viktigt
att fortsätta föra en bra dialog med det företagen för att
den positiva spiralen ska fortsätta uppåt. Genom nätverk
och företagarservice arbetar vi på en mängd olika
plan för att stödja och hjälpa företag att utvecklas och
blir framgångsrika – något som skapar styrka för hela
kommunen.