Så skapar vi ett DEMENSVÄNLIGT SAMHÄLLE

0
336

 

Demenssjukdom Upplands-BroI SVERIGE DRABBAS varje år 25 000
personer av demens. Det är lika
många som bor i Upplands-
Bro kommun. I hela världen
insjuknar en person var tredje
sekund. I Upplands-Bro är målsättningen
att ge tidiga insatser
och det finns en väl utbyggd
omsorg med stöd och hjälp.
Målet är att skapa ett demensvänligt
samhälle.

Vi har de senaste åren utvecklat ett
brett stöd till personer med demenssjukdom,
säger kommunens socialchef
Eva Folke. Vi ska vara en demensvänlig
kommun och jobbar kontinuerligt för det.
Mirjam Brocknäs är gerontolog och den
som sedan 2010 drivit kommunens utvecklingsarbete
kring personer med demenssjukdom.
– I många kommuner sätts åtgärder in
först vid biståndsbedömningen. Vår inriktning
är att ge stöd hela vägen. Vi kan därmed
komma in långt innan det börjar handla
om bistånd.

Eva FolkeHur får ni kontakt med personer
som har fått sin demensdiagnos?
– Ofta är det via minnesmottagningen i
Jakobsberg, säger Mirjam Brocknäs.

När ni skapat kontakten, hur går ni vidare?
– Många kommer till vårt demenscafé där
människor i samma situation träffas. Nästa
steg brukar vara att de anmäler sig till några
av våra stödgrupper, där vi samlas kring
olika program och teman. Vi har även en
grupp som heter Livslust där den demenssjuke
kommer tillsammans med en närstående
person. En tredje grupp stödjer anhöriga
med utbildning och samtal.
– En aktivitet värd att nämna är det projekt
vi startade 2010 och som blivit mycket
uppskattat, säger Mirjam Brocknäs. Här får
demenssjuka måla tavlor och uttrycka sina
känslor och få uppleva skapandets glädje.
Dessutom har vi regelbundna utställningar
där konstnärerna får visa upp sina verk. Vi
har även kunnat mäta och konstatera att livskvaliteten
är högre i gruppen som målar i
jämförelse med de som inte gör det.

Mirjam Brocknäs, som startat aktiviteterna,
fungerar ofta som samtalsledare i de
olika grupperna, men hon utbildar även personalgrupper
som kommer i kontakt med
personer som har demens.
Lisbeth Fransson och hennes man Hasse
har sedan ett par år, efter att Hasse fick sin
diagnos, deltagit i olika grupper.
– Det är helt fantastiskt vilket stöd vi fått.
Direkt när min man fått diagnosen blev vi
kontaktade av Mirjam. Hasse blev erbjuden
plats i en grupp för personer som nyligen
fått diagnosen demens, berättar Lisbeth.
– Min man gillar verkligen att gå på träffarna,
fortsätter Lisbeth.
Lisbeth går själv i en grupp där anhöriga
träffas och tillsammans deltar de i ytterligare
en grupp som heter Livslust.
– Jag har ingen erfarenhet från andra
kommuner, men jag tycker att Upplands-
Bro har mycket verksamhet för personer
med demens. Och jag upplever att min man
blivit mycket gladare nu när vi deltar i olika
aktiviteter.

Text: Anders Post Foto: Rosie Alm