Segermo bygger Sveriges nya infrastruktur

0
152

Segermo– Det är extremt viktigt för Karlstad att få
fram en väl fungerande infrastruktur. Vi är
helt beroende av det.
SegermoDet säger Daniel Pettersson, vd för Segermo som
just nu är engagerad i flera projekt som handlar om
att få både person- och godstransporter, vägar och
järnvägar att tillsammans ge de bästa logistikförutsättningarna.
I september satte Segermo spaden i marken för
Värmlands just nu största infrastruktursatsning – ombyggnaden
av E18 mellan Björkås och Skutberget.
Segermo är utsedd av Trafikverket som huvudentreprenör
och ombyggnaden ska öka trafiksäkerheten,
minska miljöpåverkan och förbättra trafikflödena
på en vägsträcka där cirka 14 000 fordon
per dygn passerar.
E18 är en del av det nationella stamvägnätet och
en viktig transportled för både regional, nationell
och internationell trafik.
Nya E18 kommer att gå söder om Sörmons vattenskyddsområde
och istället för två filer, som idag,
kommer det bli fyrfältsväg med mitträcken. I projektet
ingår även två nya trafikplatser och tre broar över E18.
Nuvarande E18 kommer att smalnas av och
fungera som cykelled.

Området kring Björkås beräknas klart nästa år
och området kring Smedbergsände året därpå.
– Vår största uppdragsgivare är Trafikverket, säger
Daniel Pettersson. För deras räkning har vi
bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår
och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige.
– Vår styrka är att vi har en helhetslösning, säger
Daniel Pettersson. Vi kan alla teknikdelar inom
mark och spår.
Segermo har sitt ursprung i Karlstad och bildades
för bara tre år sedan, men både Daniel Pettersson
och kompanjonen Hans Johnsen har lång erfarenhet
inom byggbranschen.
De har varit så framgångsrika att de nyligen gick
upp i den norska bolagsgruppen Nordic Rail Construction
Group, NRC Group som är noterad på
Oslobörsen.
– Därmed blir vi Nordens största och hittills enda
börsnoterade infrastrukturbolag, säger Daniel
Pettersson.
Kommer ni längre från Karlstad då?
– Nej, absolut inte. Tvärtom.
– Även om vi huvudsakligen arbetar med större
järnvägs- och infrastrukturprojekt i hela landet, så
drivs vi av en stark entreprenörsanda som i allra
högsta grad gäller Karlstad och Värmland, säger
Daniel Pettersson.
Det visar inte minst engagemanget för E18.

Segermo är också med och gör markarbete för
nya bostadsområden, industrier och kommunala
anläggningar. Bland annat till Coop Forum och
Bergvik Köpcenter och för bostäder i Stockfallet.
Just nu bland annat 40 000 m2 markarbete, väg och
VA för Välsvikens nya industriområde som ska vara
klart till sommaren.
Senaste uppdraget på boendesidan är ett uppdrag
av Byggbolaget att göra markarbetena för de cirka
300 nya bostäder som ska byggas ute på Kanikenäset,
Yttre hamn i Karlstad. Projekteringen är påbörjad
och byggstart är planerad i början av nästa år.
– Projektet innehåller både hyres- och bostadsrätter
och är unikt i Karlstad då allt ska byggas i en
etapp, säger Daniel Pettersson.