Stora trafiksatsningar vid Kolmårdens djurpark

0
417

Niklas EngströmNorrköpings kommun och
Trafikverket förbättrar framkomligheten
och ökar trafiksäkerheten
för besökare till
och från djurparken och för de
boende i området.

Väg 903 som går förbi Kolmårdens
djurpark är smal
och det är inte alltid lätt
att komma fram på vägen.
Satsningarna som ska vara klara under
2017 ska göra så att kollektiv- och biltrafiken
flyter på året runt.
– Framkomligheten och trafiksäkerheten
behöver förbättras. Idag är det
under högsäsong ofta långa köer utefter
väg 903, säger Niklas Engström, enhetschef
på tekniska kontoret.
Regionala medel finns nu avsatta att
skapa en helt ny trafiklösning, en förbifart
Krokek, som förväntas minska
bilköerna.

Det byggs en ny entré till djurparken
med ny anslutningsväg för att avlasta
den nuvarande infarten. Vid den nya
entrén skapas 700 nya parkeringsplatser.
Det arbetet kommer att vara färdigt
till säsongstarten 2017.
En viktig målsättning med satsningen
är att det ska vara enkelt att resa
kollektivt. Bussförbindelsen mellan
Norrköpings centrum och Kolmårdens
djurpark har redan utökats. För att fler
ska välja att åka buss byggs två nya
busshållplatser utefter väg 903 i höjd
med djurparken.