Sveriges mest informationsrika solenergikarta

0
257

SolkartanHur mycket el kan du som
Mölndalsbo producera genom
att investera i solceller på ditt
hus? Det visar Mölndals stads
unika solkarta som lanserades
i våras och som tagits emot
med stort intresse.

– Solkartan täcker samtliga fastigheter i
kommunen, både privat- och företagsägda.
Genom att gå in och klicka på sitt eget
hus får man reda på solenergipotentialen
för både väggar och tak vilket kan visas i
en interaktiv 3D-modell. Även den viktiga
skuggeffekten av omgivande vegetation
finns beräknad, säger Per Persson,
GIS-samordnare Mölndals stad.
Att erbjuda just den helhetsbilden är
Mölndals stads solkarta än så länge ensamma
om i landet. Kartan är högupplöst
och finns på stadens hemsida visar med
all tydlighet om det för det aktuella huset
kan vara en bra investering att satsa på
solceller, eller inte.
Den som då vill gå vidare och få mer
information om hur man praktiskt går
tillväga kan vända sig till kommunens
energi- och klimatrådgivare. Även för
att få information om vad som gäller för
att få statligt finansieringsstöd för installation
av solceller.
– Bakgrunden är att Mölndals stad
med den här servicen vill inspirera
mölndalsborna att satsa på ett miljövänligt
och hållbart energi-alternativ
som en del i sitt visionsarbete där
”Mölndal är den hållbara staden där
alla får chansen. Med mod och kreativitet
förstärker vi Västsverige”, säger
Per Persson.
Solkartan är framtagen i samarbete mellan
Mölndal Energi och Mölndals stad.