Täby växer med valfrihet och kvalitet

0
324

De senaste tio åren har Täby valt en spännande utveckling.
Från att vara en av de kommuner som byggde minst i
Sverige tillhör Täby nu en av de kommuner som har högst
tempo i bostadsbyggandet och tar ett aktivt ansvar för att
lösa bostadsbristen.
Just nu finns det planer på cirka 15 000 bostäder de
närmsta 20 åren och fram till 2040 ska antalet arbetsplatser
nästan fördubblas från dagens 25 000 till 45 000. Bara
de fem kommande åren kommer befolkningen att växa med
10 000 personer från dagens cirka 70 000 invånare till cirka
80 000 invånare.

Vi har fyra huvudsakliga ny- och utbyggnadsområden:
Täby centrum med 850 bostäder i anslutning till
köpcentret, Arninge-Ullna med cirka 2 500 bostäder
med närhet till stora naturvärden, Roslags-
Näsby med 1 400 bostäder i bästa kollektivtrafikläge
och Täby park med minst 6 000 nya bostäder
och cirka 5 000 arbetsplatser vilket kommer att
bli en del av norrorts nya stadskärna.
För att växa på ett ansvarsfullt sätt
krävs ordning och reda i kommunens
budget och att varje skattekrona nyttjas
på ett effektivt sätt. Genom ett överskottsmål
på 2 procent bygger kommunen
en slags skyddsvall inför framtiden,
det kostar att växa. Dessutom innebär
det en trygghet när kommunen är
med och gör stora investeringar.

Genom att hantera skattebetalarnas
pengar varsamt samt hela tiden
effektivisera verksamheterna har vi
Sveriges tredje lägsta kommunalskatt.
Samtidigt har vi fått den högsta kreditratingen:
AAA.
För att växa på ett hållbart sätt med många nya invånare
krävs det en förstärkt kollektivtrafik. Just nu pågår dubbelspårsutbyggnad
för Roslagsbanan vilket kommer att leda till
högre turtäthet och större robusthet mot trafikstörningar.
Tågen kommer att gå var tionde minut från samtliga stationer
i Täby och var femte minut från stationen i Roslags-Näsby.

Täby kommun deltar också i Sverigeförhandlingen genom
ubyggnad av Roslagsbanan till Centralen via Odenplan. Att utveckla
Roslagsbanan är det projekt inom Sverigeförhandlingen
som ger mest nytta för investeringen, både i restid och bostäder.
Genom att gräva ner Roslagsbanan
till Centralen via
Odenplan skapas direktförbindelse med Stockholms innerstad
och det gör det enkelt att både ta sig från och till Täby.
Täby är en attraktiv kommun med några av landets
bästa skolor. Ett exempel är att Täby har högst andel elever
som går ut med godkända betyg i alla ämnen i årskurs
nio. Det är en dramatisk ökning de senaste tio åren och
går emot rikstrenden.

I Täby är valfriheten viktig. Rätten att var och en
själv får välja vem som ska utföra välfärden åt
dem är något vi värnar starkt och uppmuntrar.
Täby kommun har mest valfrihet av alla Sveriges
kommuner. Hälften av den skattefinansierade
verksamheten sköts av privata företag.
Täby är inne i en spännande utveckling då
vi växer från förort till regional stadskärna.
Samtidigt säkrar vi upp att vi har högsta kvalitet
i välfärden och grönska runt hörnet för
dem som bor här.
Leif Gripestam (M), Kommunalråd