Tätorterna runt Halmstad ska växa i dialog mellan invånare och politiker

0
198

SimlångsdalenFör flera tätorter runt Halmstad arbetar
kommunen med att ta fram så kallade utvecklingsprogram.
Syftet är att skapa en gemensam
framtidsbild för varje ort. Den görs i form av en
medborgardialog där kontakten mellan politikerna,
boende och företag på orten kanaliseras via
ortens samhällsförening.

De flesta av Halmstads tätorter har sina
egna samhällsföreningar där man kan föra
fram åsikter om hur den egna bygden
ska utvecklas. Ett par gånger om året tar
kommunen fram särskilda utvecklingsprogram
för utvalda orter, så kallade serviceorter.
I dagsläget finns fyra antagna
utvecklingsprogram, och fler planeras. Så
här beskriver kommunen de tätorter som
blir föremål för utvecklingsprogram:
”Det är i serviceorterna som kommunala
prioriteringar och satsningar i form av
skola, särskilda boenden, kvarboendemöjligheter
för äldre samt hyreslägenheter
i kommunal regi kommer att ske.”
På det här uppslaget har vi intervjuat
företrädare för samhällsföreningarna i
Harplinge, Oskarström och Simlångsdalen.

Text: Anders Post
Foto: Patrik Leonardsson