Vad tycker grannarna i Östra Torn om det nya Brunnshög?

0
273

Ett nytt bostadsområde möts inte
alltid av enbart hurrarop. Ibland
överklagas planerna, ibland går det
rykten, mer eller mindre underbyggda.
Att bygga nytt är lika mycket
en demokratisk process som det
är en byggprocess, men ibland passerar
även utlysta medborgardialoger
ganska obemärkta, förutom för
de allra mest engagerade.

Rebecka Larsson läser samhällsplanering
på Lunds universitet,
praktiserade på Brunnshögprojektet
och fick i uppdrag av
Lunds kommun att ta reda på hur
mycket invånarna i Östra Torn
känner till om medborgardialogen
och vad de tycker om den nya
grannen Brunnshög.
I Östra Torn är det grönt och nära
till det öppna landskapet. Här
lockar naturen och stadsdelen har
valts till Lunds mest gästvänliga.
Gatorna har fått namn efter studentspex,
vänorter och musiktermer.
Om bara några år kommer invånarna
i Östra Torn att befinna sig
i en helt annan kontext än den
som var när de flyttade in. I stället
för att bo i utkanten av Lund med
åkrarna in på knuten kommer två
högklassiga forskningsanläggningar
och en tät, urban och expansiv
omkringliggande stadsdel att
dominera landskapet.
Vad tycker invånarna om det?
Detta ville Rebecka Larsson ta reda
på.
Laddad med tio grundliga frågor
som de flesta krävde svar med eftertanke
åkte hon ut till Östra Torn,
valde bostadsområdena närmast
Brunnshög för att de påverkas mest,
knackade dörr och stoppade folk på
gatan för att höra vad de tyckte.
– De flesta var positiva och nyfikna
och berättade gärna vad de
tyckte. Både för och emot, berättar
hon. Sammantaget fick jag ihop 35
intervjuer och det ger åtminstone en
slags fingervisning om vad de boende
tycker och vad de pratar om.

Slutsatsen av intervjuerna är att
en majoritet av de tillfrågade såg
fram emot byggandet av en ny
stadsdel framför allt för att det
kommer att ge ökad handel och
service i området. Andra ville dock
inte ha någon ny ”Turning Torsostadsdel”
och var oroliga för att de
två områdenas karaktärer inte alls
passade ihop.
– Det finns också en osäkerhet
och tveksamhet gentemot begreppet
”hållbarhet”, säger
Rebecka Larsson. Här återstår det
mycket att förklara, framför allt om
ekonomisk och social hållbarhet.
– Rebeckas undersökning blir ett
viktigt redskap för oss framöver, säger
Eva Dalman, projektchef
Brunnshög vid Lunds kommun. Nu
vet vi att vår kommunikation kring
medborgardialogen fungerat och att
den är känd bland de boende. Och
vi har fått större kunskap om vilka
reaktioner utbyggnaden väcker.