Vårsta centrum moderniseras och får stärkt identitet

0
239

Vårsta centrum är ett mindre utomhuscentrum
som ligger i
Grödinge bland småhusbebyggelsen
längs Dalvägen mot
Nynäshamn/Södertälje, och med
utsikt över Malmsjön. Nu ska centrumet
moderniseras och bli en
samlingspunkt för Vårstaborna.

I Vårsta centrum finns bland annat ICA
Nära, restaurang, pizzeria, frisör, bibliotek
och veterinär. Det har länge varit
önske mål om att utveckla Vårsta centrum
med ett ökat utbud som därmed kan bli
en fungerande mötesplats med stärkt
identitet för Vårstaborna.
Kommunens detaljplan innebär att
Vårsta centrum kan kompletteras med
ett högt bostadshus på 12 våningar och
med cirka 50 lägenheter, där de nedre
våningsplanen kan användas för centrumändamål.
Direkt väster om centrum
finns en allmän gångväg och en grönyta
som blir parkering och uteplatser.