Väsby röstar om Väsby Sjöstad – plats för minst 7500 nya invånare

0
120
Väsby röstar om Väsby Sjöstad – plats för minst 7500 nya invånare

BYGGPLANERNA är många i Upplands Väsby. På några års sikt är ambitionen att ta fram flera tusen nya bostäder. Ett av de kanske mest omdiskuterade och intressanta projekten är tänkt att förverkligas vid Mälarens strand. Här kan Väsby Sjöstad komma att utvecklas.

Väsby röstar om Väsby Sjöstad – plats för minst 7500 nya invånareVi bygger och kommer att bygga nya attraktiva bostäder på flera håll i Upplands Väsby. De flesta stadsbyggnadsprojekten ligger i kommunens centrala delar. Väsby Sjöstad, på Runsahalvön vid Mälarens strand i kommunens västra delar, är ett undantag, säger Fredrik Drotte, planchef i Upplands Väsby kommun.

Vad det handlar om är alltså planerna om en ny hållbar stadsdel vid Mälaren, en unik boendemiljö med tillgång till strand och vattenmiljöer med möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv.

Ambitionen är att skapa 3 000 bostäder med plats för 7 500 nya invånare. Dessutom ska det finnas god tillgång till närservice med butiker och kommunal service. Totalt 45 000 kvadratmeter service som skola, vård och handel. Utbyggnaden av stadsdelen väntas pågå under 20 till 30 år.

– Vi tänker oss en plats med hög livskvalitet. Närheten till Mälaren och vattnet, attraktiva mötesplatser som strandpromenader, lokala verksamheter och handel bidrar till puls och liv. I slutändan en hållbar och levande stadsmiljö, säger Fredrik Drotte.

Väsby röstar om Väsby Sjöstad – plats för minst 7500 nya invånare - Fredrik DrotteTill skillnad från konventionella stadsbyggnadsprojekt ska området få en synnerligen stark miljöprofil. Hållbarhet är ett ledord som genomsyrar all planering av Väsby Sjöstad.

– Ja, vi har medvetet lagt ribban högt. Målet är att projektet ska vara ett föredöme i världsklass i fråga om hållbar och attraktiv stadsutveckling. Visionen är en stadsdel utifrån alla tänkbara hållbara aspekter.

Exempelvis föreslås ett hållbart transportsystem med en turtät kollektivtrafik, allt för att minimera bilberoende. På så sätt ökar tillgängligheten till naturen, vilket är extra viktigt eftersom området redan idag är ett lokalt och regionalt utflyktsmål för rekreation, förklarar Fredrik Drotte.

– Resor ska främst göras till fots, med cykel, kollektivtrafik eller miljöbil. Stadsdelen ska även vara byggd med kretsloppslösningar, där avfall och näring tas om hand. Den omgivande naturen ska dessutom tas tillvara på ett hållbart sätt. Bland annat vad gäller odling, skogsbruk, fiske, dricksvatten och luft- och dagvattenrening.

En annan avgörande komponent är att tillvarata naturvärdena i närområdet. – Målet är att stadsdelen både ska utveckla och stärka den biologiska mångfalden, avslutar Fredrik Drotte.


 

Fotnot: I samband med riksdagsvalet den 14 september 2014 kommer en lokal folkomröstning att hållas i kommunen kring planerna om Väsby Sjöstads framtid.