Vi sparar pengar och energi

0
240

HSBVem vill inte spara både pengar
och energi?
HSB Värmland hjälper bostadsrättsföreningar
med detta
genom energioptimeringsavtal.
En förening som nått bra
resultat är Brf Bellevuegården
i Karlstad.

–När vi sparar pengar kan vi
göra nya satsningar. Ett exempel
är trevligare utomhusmiljö
som ökar trivseln för de boende,
berättar styrelseordföranden Anders
Granström. Det är nu snart
tHSBre år sedan Brf Bellevuegården
slöt ett energioptimeringsavtal
med HSB Värmland. Målet var att
få ner kostnaderna för värme och
el. Efter en kostnadsanalys genomfördes
en rad olika åtgärder.
Det befintliga systemet justerades
och föreningen investerade i ny
utrustning som värmepump och
styrsystem. Och resultaten är tydliga.
Under 2015 minskade föreningens
energikostnader med 31
procent jämfört med 2012.

I avtalet ingår också att HSB:s energikonsulter
förser föreningen
med statistik varje månad samt att
de träffar styrelsen ett par gånger
per år. – Vi i styrelsen är bara
glada amatörer så det betyder
mycket att få hjälp av experter,
säger Anders.

HSB Värmlands energioptimeringsavtal
har blivit en succé –
drygt 90 avtal har tecknats sedan
2011. Avtalet innebär många
fördelar för bostadsrättsföreningarna:
minskade vatten och
energikostnader, bättre koll på
elanvändningen och ökad komfort
för de boende.
– Vi garanterar en besparing på
minst tre procent. Det ska motsvara
åtminstone det som tjänsten
kostar, säger Lars Nordgren, energikonsult
på HSB Värmland.
Men oftast blir det ännu bättre.
Snittbesparingen är ungefär tolv
procent.
– Jag kan utan vidare rekommendera
andra föreningar att teckna
avtal säger Anders.