Vill vara ledande i CITYUTVECKLING

0
291

Christian Claesson Lundbergs

Lundbergs har länge varit
drivande i stadens utveckling.
LundbergsKontor, handel, bostäder
– allt i Norrköpings centrala
delar. Fastighetsägaren tar
gärna ansvar när det gäller
att skapa en hållbar utveckling
i city, men det måste ske
i samverkan med andra. Just
nu tillförs stadskärnan 400
lägenheter genom bostadsprojektet
Kvarnbacken.

Med allt som är på gång här i Norrköping
växer en framåtanda som
är påtaglig. Det är onekligen positiva
och spännande vindar som det gäller
att fånga upp och driva i rätt riktning.
Långsiktighet och hållbarhet är varandras
förutsättningar.
Det säger Christian Claesson, nytillträdd
regionchef hos Lundbergs. Han
började som affärsområdeschef inom
handel för drygt ett år sedan, men tar nu
nästa steg i karriären.
– Fantastiskt roligt och utmanande,
förstås! Lundbergs är en av de stora
privata fastighetsägarna i Sverige med
centralt belägna bostäder, kontors- och
butikslokaler på strategiska orter.

Det är i Norrköping som huvudkontoret
finns och det var också här som Lars Erik
Lundberg en gång startade företaget i en
lägenhet år 1944. Sedan dess har så klart
mycket hänt. Men något som inte förändrats,
utan snarare befästs, är målet
att bidra till stadens utveckling.
– Med kontor, handel och bostäder har
vi tre stabila affärsben. Samtidigt är vi en
stor aktör. Därför känner vi att vi kan och
verkligen vill axla ansvar för en attraktiv
och hållbar stadsutveckling. Inte minst i
stadskärnan, säger Christian Claesson.
Han lyfter fram samverkan som en
nyckelfråga. Det gäller samarbete med
privata aktörer men lika viktig är relationen
med Norrköpings kommun.
– Eftersom vi alla värnar om stadskärnan
och positiv utveckling är det avgörande
att vi träffas och för en dialog, så
att vi också hittar en gemensam vision
och samsyn. Det här är grundläggande
och något som vi verkligen värdesätter.

Lundbergs innehav i Norrköping är
omfattande och innebär i siffror 65 000
kvadratmeter kontor och 45 000 kvadratmeter
handelsyta. Hit hör stora
kontorsytor i centrala staden men också
handelsytor i välkända Spiralen, Linden
och Lyckankvarteren.
En aktuell fråga vad gäller just handel
är hur externhandel och E-handelns
framfart påverkar stadskärnans handelsutbud.
Christian Claesson menar
att det är en utmaning, men samtidigt
en möjlighet att växa sig starkare.
– Vi måste inse att kundens preferenser
är det styrande och jag ser att de nämnda
shoppingmöjligheterna har olika platser
att fylla i framtiden. Viss typ av handel
passar bättre i city medan vissa delar
passar bättre i externlägen. Eftersom city
är stadens motor och hjärta och handeln
är en vital del av dess själ, är det otroligt
viktigt att vi nu slår vakt och funderar
över vilken stadskärna vi vill ha.
Christian Claesson tror att det kommer
att bli allt viktigare att skapa kundupplevelser
och mervärde i city. Fler
välkomnande sittplatser, gratis toalettbesök,
laddningsplatser för telefonen är
exempel på enkla lösningar att satsa på.
Större insatser handlar däremot om att
bygga kluster som skapar tydlighet och
får handelsplatsen att hänga ihop.
– Puls och rörelse, inspirerande shopping,
kultur, nöje och restauranger är
citys spetsegenskaper som du inte hittar
någon annanstans. I Stockholm och
Göteborg blir det allt vanligare med
mode- och restaurangkluster. Exempelvis
Biblioteksgatan i Stockholm. Det är
dags att vi börjar hitta liknande lägen
och lösningar även här.
Vi har börjat denna resa och går åt
rätt håll, försäkrar Christian Claesson.
Det finns många goda krafter som vill
utveckla och förnya city. Mycket kommer
att hända framöver, även i fråga om
bostadsbyggande.
Med projektet Kvarnbacken vid Industrilandskapet
kommer Lundbergs snart
att ha uppåt 2 000 lägenheter. Planerad
inflyttning är hösten 2018 för de 392 nya
hyresrätterna.
– Genom att bygga centralt blir det fler
människor som rör sig i city, vilket naturligtvis
också påverkar stadskärnan positivt.
På så sätt bidrar vi till en hållbar
förtätning av innerstaden, något vi kommer
att fortsätta med i våra kommande
projekt, avslutar Christian Claesson.